1) Algemeen

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Accuwinkel.nl en op alle gesloten overeenkomsten. (verder genoemd Accuwinkel.nl )

   

  2) Bestellen

  Bestellingen kunnen met een volledig ingevuld formulier met eventueel klantnummer, met het te bestellen aantal artikelen naar ons toestuurd worden, via e-mail, fax of telefonisch. Accuwinkel.nl behoudt zich het recht voor bestellingen onder het vooraf afgesproken bedrag te weigeren dan wel een toeslag te berekenen. Accuwinkel.nl heeft als recht om in bepaalde gevallen een vooruitbetaling te eisen. Indien een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Accuwinkel.nl in overleg met de klant trachten een oplossing te vinden qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel.

   

  3) Garantie

  De garantie is niet van toepassing indien de mankementen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of gebruik voor andere dan normale (bedrijf)doeleinden, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Accuwinkel.nl zijn gewijzigd of worden onderhouden.

  Indien het product bij controle niet DOA of defect blijkt te zijn, worden afhankelijk van de gemaakte kosten door Accuwinkel.nl onderzoekskosten in rekening gebracht. Defecten veroorzaakt door software- of configuratieproblemen vallen niet onder garantie.

  De kosten voor verzending naar Accuwinkel.nl zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde goederen worden niet geaccepteerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Accuwinkel.nl. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van Accuwinkel.nl

  De verzendkosten van de omruiling en/of vervanging van een product naar de klant zijn voor rekening van Accuwinkel.nl, mits het om defecte of verkeerd geleverde producten gaat. Indien de consument een product naar Accuwinkel.nl op wil sturen, dient de consument eerst telefonisch of via e-mail melding te doen hiervan.

  Pakketten zonder vermelding van klantgegevens en/of factuurnummer worden niet geaccepteerd. De consument dient aan te tonen dat het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. Op de garantiebepaling gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de consument toekent.

   

  4 ) Levering

  Accuwinkel.nl bepaalt de wijze van vervoer, indien de klant een bijzondere (afwijkende) vervoerswens heeft worden hier extra kosten voor berekend in overleg met de klant en door de klant betaalt wordt. Alle bestellingen worden op het opgegeven punt of straat adres afgeleverd. Als de klant een verkeerde straat of nummer heeft opgegeven komen de kosten die dan gemaakt worden voor rekening van de klant.

  Accuwinkel.nl heeft een uitgebreid assortiment aan artikelen, wij doen ons uiterste best om 99 % van de artikelen binnen 48 uur bij u aan te leveren. Er zijn een aantal artikelen waar een levertijd op zit in overleg met de klant wordt hier een regeling of een alternatief mee getroffen om de artikelen zo spoedig mogelijk te leveren. De klant heeft het recht om binnen 14 dagen de bestelling te annuleren. Accuwinkel.nl behoudt zich het recht voor om de bestellingen in gedeeltes af te leveren, hier zal geen extra kosten voor worden berekend.

   

  5) Betaling

  Betaling geschiedt per I-Deal, bank, giro, onder rembours, of op nader op de website uiteengezette voorwaarden.

  Indien is overeengekomen dat men op rekening betaalt, geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Accuwinkel.nl behoudt zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te accepteren. In dat geval wordt er een vooruitbetaling gevraagd. Verrekening met vorderingen nog opschorting is absoluut niet toegestaan of anders overeengekomen. Vooruitbetaling kan slechts contant, per bank of giro. Na overschrijding van een betalingtermijn is de klant de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke incassokosten verschuldigd.

   

  6 ) Eigendomsvoorbehoud

  Alle afgeleverde artikelen blijven eigendom van Accuwinkel.nl totdat alle betalings- en andere verplichtingen zijn voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet een eigendomsvoorbehoud toelaat. Accuwinkel.nl is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen terug te nemen.

   

  7) Retouren

  De klant heeft het recht om de geleverde artikelen binnen zeven werkdagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking en met een kopie van de factuur en met de reden van de retourzending. De artikelen moeten ongebruikt zijn en correct zijn geretourneerd.

  De artikelen die retour worden gezonden moeten vooraf bij Accuwinkel.nl gemeld worden en in overleg met de reden waarom deze retour worden gezonden. De retour zendingen zijn voor rekening van de klant. Als het artikel bij Accuwinkel.nl is gebracht wordt in overleg met de klant, een alternatief of een gelijkwaardig product verzonden of de klant krijgt zijn geld terug.

  Als de door Accuwinkel.nl geleverde artikelen niet binnen de 10 werkdagen zijn teruggezonden deze als geaccepteerd wordt beschouwd.

  Artikelen die gebruikt of beschadigd en niet in de originele verpakking zitten, worden niet vergoed.

   

  8 ) Garanties

  De accuwinkel.nl verkoopt originele en replace artikelen van gerenommeerde merken met een uitstekende kwaliteit.

  De garantie aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek of binnen de gestelde garanties schriftelijk of mondeling worden ingediend, met een korte omschrijving en een kopie van de factuur.

   

  Wij geven garanties op:

  Motoraccu's:

  Loodaccu's:

  o.a gsm, camera, laptop:

  Lader:

  Andere laders:

   

  ½ jaar

  1 jaar

  ½ jaar

  1 jaar

  1 jaar

   

  De garantie houdt in dat aan voorgaande voorwaarden zijn voldaan. Accuwinkel.nl het artikel kosteloos repareert of vervangt.

  Is het artikel ouder dan hierboven opgegeven garantie termijn de artikelen niet vergoed worden,ook vervalt de garantie als er niet mee goed wordt omgesprongen of waar het artikel inzit niet deugd.

  De garantie vervalt als het artikel niet goed retour wordt gezonden ( beschadigd), wijzigingen zijn aangebracht , grove onachtzaamheid, en natuurrampen. ( blikseminslag, stroomuitval, enz,), bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transport schade

  Wijziging aan het artikel of apparaat zijn aangebracht.

  Sprake van onoordeelkundig gebruik.

   

  9) Aansprakelijkheid

  Accuwinkel.nl is absoluut niet verantwoordelijk voor eventuele vervolgschade, door o.a. ondeskundig gebruik, technische adviezen.

  Accuwinkel heeft met veel zorg accuwinkel samen gesteld, wij zijn niet verantwoordelijk eventuele druk en zetfouten.

   

  10) Geschillen

  Op deze zijn de algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing

  Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08104466

  Alle prijzen zijn inclusief BTW. Wij berekenen geen verzendkosten voor Nederland!!!

  Accuwinkel.nl is na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief o.a. BTW of andere heffingen door te berekenen.

   

  ...


  Hulp nodig bij het vinden van uw serienummer?

  Laptop

  Fotocamera

  Telefoon

  Gereedschap

  Videocamera

  Meer apparaten